Phòng

Bổ xung vào danh 15:00-23:30 / check-out 9:30-10:00 Một trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí khi sử dụng giường hiện có. Quý khách với một hình xăm có thể không được phép vào khu vực tắm công cộng và tiện ích công cộng khác. Khách sạn này là hoàn toàn không hút thuốc.