ห้องพัก

การเช็คอิน 15:00-23:30 / เช็คเอา 9:30-10:00 เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีพักฟรีเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่ ท่านที่มีรอยสักอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่อาบน้ำสาธารณะและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ สถานที่แห่งนี้มีทั้งแบบไม่สูบบุหรี่